Khối Lượng Hỗ Trợ

Sau nhiều lần thử nghiệm sản phẩm, đội ngũ VNST thấy rằng khi thực hiện chuyển đổi Mint và Redeem, biến động giá đôi khi sẽ xuất hiện trong lúc người dùng thực hiện chuyển đổi. Vì vậy, với mong muốn người dùng có những trải nghiệm tốt nhất khi chuyển đổi VNST, VNST Solutions sẽ hỗ trợ người dùng một khoảng khối lượng nhất định thông qua VMM nếu người dùng gặp phải tình trạng biến động giá trong lúc thực hiện chuyển đổi.

Chi tiết hơn, bằng cách thiết lập một vùng đệm hỗ trợ giá nhất định, khi người dùng thực hiện giao dịch và gặp phải sự biến động của thị trường, VMM sẽ tự động hỗ trợ một khối lượng nhất định cho người dùng, để người dùng có thể nhận lại được một khối lượng tương đương hoặc tốt hơn với khối lượng họ đang chuyển đổi.

Lưu ý:

Khối lượng hỗ trợ được tùy chỉnh tại các thời điểm khác nhau.

Khi khối lượng hỗ trợ Mint (hoặc Redeem) đạt tới mức giới hạn,tính năng chuyển đổi sẽ tự động tạm ngưng cho tới khi xảy ra 1 trong 2 trường hợp:

  1. khối lượng hỗ trợ khả dụng trở lại

  2. Tỷ giá VNST cân bằng với tỷ giá thị trường

  • Ví dụ về giao dịch Mint:

Người dùng giao dịch 100 USDT và nhận được từ 2,400,000 đến 2,500,000 VNST

(tùy thuộc vào tỷ giá thị trường tại thời điểm đó).

Vì vậy, số VNST ít nhất người dùng nhận được là 2,400,000 VNST.

Trong quá trình giao dịch, biến động tỷ giá thị trường tác động lên giá chuyển đổi thực tế trước thời điểm ký xác thực giao dịch on-chain, khiến người dùng chỉ nhận được ít hơn 2,400,000 VNST.

Lúc này, nếu khối lượng hỗ trợ còn khả dụng thì hệ thống VNST sẽ tự động hỗ trợ giao dịch cho người dùng để 100 USDT có thể nhận được 2,400,000 VNST.

  • Ví dụ về giao dịch Redeem:

Người dùng giao dịch từ 2,500,000 đến 2,400,000 VNST để nhận được 100 USDT

(tùy thuộc vào tỷ giá thị trường tại thời điểm đó).

Vì vậy, số VNST nhiều nhất người dùng cần chuyển đổi để nhận được 100 USDT là 2,500,000 VNST.

Trong quá trình giao dịch, biến động tỷ giá thị trường tác động lên giá chuyển đổi thực tế trước thời điểm ký xác thực giao dịch on-chain, khiến người dùng phải chuyển đổi nhiều hơn 2,500,000 VNST để nhận được 100 USDT

Lúc này, nếu khối lượng hỗ trợ còn khả dụng thì hệ thống VNST sẽ tự động hỗ trợ để người dùng có thể chuyển đổi không quá 2,500,000 VNST mà vẫn nhận được 100 USDT.

Last updated