Comment on page

Công nghệ sử dụng

3 lớp công nghệ của VNST
Layer đầu tiên là mạng lưới BNB Chain: Người dùng sở hữu USDT trên mạng BSC có thể chuyển đổi sang VNST
Layer thứ 2 là VNST protocol: vnst.io là nền tảng hỗ trợ người dùng: + Mint và Burn + Kiểm tra và báo cáo lượng VNST đã và đang lưu hành
Layer thứ 3 là hệ thống Merchant, các đối tác hỗ trợ thanh khoản và tạo hệ sinh thái cho VNST:
+ Giao dịch spot, swap, future các cặp token trên VNST
+ Hỗ trợ nạp rút VNST ra fiat