Khung pháp lý

VNST tuân thủ theo khung pháp lý về tiền điện tử của Châu Âu - Markets in Crypto-Assets (MiCA).

MiCA tăng cường tính minh bạch và đưa ra một khuôn khổ toàn diện cho các tổ chức phát hành và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả việc tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền. Khung pháp lý này nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư, duy trì sự ổn định tài chính, đồng thời cho phép đổi mới và thúc đẩy sự hấp dẫn của lĩnh vực tài sản tiền điện tử. MiCA áp dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào “tham gia vào việc phát hành, cung cấp cho công chúng và cho phép giao dịch các tài sản crypto hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản crypto trong Liên minh châu Âu.

Các điểm chính của MiCA bao gồm:

  • ICO chỉ được phép thực hiện khi nhà phát hành đáp ứng được hai tiêu chí: +, Nhà phát hành có tư cách pháp nhân tại một trong các nước thành viên Châu Âu. Đối với VNST, sẽ được đăng ký tại Litva +, Sách trắng (whitepaper) phải được gửi cho cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để cơ quan này nắm được các thông tin căn bản của ICO.

  • Người mua có quyền rút lại quyết định mua trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua, và nhà phát hành phải hoàn trả lại tiền mà không được thu bất cứ khoản phí nào khác.

  • Các loại tiền điện tử chính được MiCA bảo vệ bao gồm: +, ART (asset-referenced token) – token tham chiếu tài sản, đảm bảo giá trị bằng cách ràng buộc giá trị tới tài sản, giỏ tiền tệ hoặc hàng hóa. +, EMT (electronic money token – e-money token) – token neo giá trị vào tiền pháp định, bao gồm hầu hết các fiat-backed stablecoin.

  • MICA giới hạn phát hành tiền điện tử nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính châu Âu. Người mua EMT được quyền yêu cầu nhà phát hành hoàn tiền mua EMT ở bất cứ thời điểm nào. Do đó bắt buộc nhà phát hành EMT phải có lượng tiền đảm bảo có giá trị tương ứng, nếu không sẽ bị áp dụng tiền phạt tới 15% tổng doanh thu hàng năm.

  • Việc phát hành ART neo giá vào đồng euro phải được sự chấp thuận Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nhà phát hành phải có tư cách pháp nhân tại một trong các nước EU và phải được sự cho phép của cơ quan chức năng sau quá trình thẩm tra Sách trắng về mô hình công ty, bộ phận quản lý cũng như danh tính của các thành viên trong ban quản lý công ty. Người mua loại tiền ART cũng được hưởng khả năng yêu cầu hoàn trả, theo một thủ tục cụ thể.

  • Các nhà cung cấp dịch vụ phải được cho phép trước của cơ quan chức năng quốc gia để tham gia vào thị trường châu Âu. Các nhà cung cấp dịch vụ quy mô lớn (khoảng 15 triệu người dùng trở lên) được giám sát bởi Cơ quan Thị trường và Chứng khoán châu Âu (ESMA).

  • Các nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ theo Luật luân chuyển tài sản của EU (TRF) trong việc lưu giữ dữ liệu liên quan tới người nhận tài sản mã hóa được luân chuyển, nhằm giúp các cơ quan chức năng chống lại các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Last updated