VMM: VNST Market Maker

Cơ chế thiết lập tỷ giá

Cơ chế thiết lập tỷ giá của VNST là cơ chế sử dụng thuật toán thông minh để biểu thị tỷ giá cho VNST. Trong thuật toán thông minh, VNST đã tạo ra cơ chế cân bằng động với tham chiếu tỉ giá giao dịch của thị trường theo thời gian thực để đảm bảo sự tối ưu trong việc quy đổi giá trị sang VNST cho người sử dụng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định và biểu thị giá trị của VNST:USDT, giúp duy trì sự cân bằng tỷ giá của cặp VNST:USDT trong thị trường.

Ví dụ, trong trường hợp nếu khoảng cách giữa tỷ giá USDT:VNST và tỷ giá thị trường vượt quá 0,5%, lập tức VMM sẽ tự động cân bằng độ chênh lệch tăng hoặc giảm nhằm giữ ổn định và cân bằng tỷ giá của VNST:USDT.

Thông qua cơ chế tự động này, VNST có khả năng chủ động đảm bảo và duy trì tính ổn định, đồng thời hạn chế tối đa được sự thao túng giá và biến động lớn ảnh hưởng tới lợi ích của người dùng.

Để đảm bảo cho sự cân bằng của tỷ giá VNST:USDT, mỗi phút hệ thống sẽ tự động quét với tỷ giá thị trường để cập nhật lại tỷ giá cân bằng nhất.

Vì cơ chế hoạt động của AMM (Automated Market Maker) có những hạn chế cụ thể trong quá trình giao dịch, việc thực hiện giao dịch thường gặp phải tình trạng trượt giá (slippage). Do đó, Operation Pool đã được tạo ra nhằm liên tục cải thiện trải nghiệm giao dịch cho người dùng VNST, đảm bảo họ không bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá khi tham gia giao dịch..

Bằng cách thiết lập Operation Pool có một vùng đệm hỗ trợ giákhối lượng hỗ trợ, khi người dùng thực hiện giao dịch và gặp phải sự tác động giá do biến động của thị trường, Operation Pool sẽ tự động hỗ trợ cho người giao dịch, để người giao dịch có thể nhận lại được một khối lượng tương đương hoặc tốt hơn với khối lượng họ đang giao dịch.

  • Q-Support được config giá trị tại các thời điểm khác nhau.

  • Khi volume Mint (hoặc Redeem) tích lũy chạm mức Q-Support, giao dịch Mint (hoặc Redeem) dừng hỗ trợ cho đến khi cập nhật Q-Support mới hoặc có giao dịch Redeem

  • Ví dụ về giao dịch Mint:

Người dùng giao dịch 100 USDT và nhận được từ 2,439,024 đến 2,500,000 VNST (tùy thuộc vào tỷ giá thị trường tại thời điểm đó).

Vì vậy, số VNST ít nhất người dùng nhận được là 2,439,024 VNST.

Trong quá trình giao dịch, biến động thị trường gây tác động của giá xuất hiện.

Người dùng cuối cùng chỉ nhận được ít hơn 2,439,024 VNST. Lúc này, Operation Pool sẽ tự động hỗ trợ giao dịch của người dùng 100 USDT để nhận được tương đương hoặc nhiều hơn 2,439,024 VNST.

  • Ví dụ về giao dịch Redeem:

Người dùng giao dịch từ 2,500,000 đến 2,439,024 VNST để nhận được 100 USDT (tùy thuộc vào tỷ giá thị trường tại thời điểm đó).

Vì vậy, số VNST nhiều nhất người dùng cần chuyển đổi để nhận được 100 USDT là 2,500,000 VNST.

Trong quá trình giao dịch, biến động thị trường gây tác động của giá xuất hiện.

Người dùng phải chuyển đổi hơn 2,500,000 VNST để nhận được 100 USDT. Lúc này, Operation Pool sẽ tự động hỗ trợ người dùng chuyển đổi không quá 2,500,000 VNST mà vẫn nhận được 100 USDT.

Cơ chế Mint Redeem

  • Mint:

Giao dịch Mint VNST mới sẽ được người dùng thực hiện sau khi kết nối ví của người dùng và chuyển đổi một lượng USDT nhất định để nhận lại được một lượng nhất định tương đối VNST dựa theo giá cuối cùng tại thời điểm đó.

Hệ thống sẽ hiển thị lịch sử giao dịch TxH ứng với giao dịch Mint.

  • Redeem:

Giao dịch redeem VNST sẽ được người dùng thực hiện sau khi kết nối ví của người dùng chuyển đổi một lượng VNST nhất định để nhận lại được một lượng nhất định tương đối USDT dựa theo tỷ giá cuối cùng tại thời điểm đó.

Hệ thống sẽ hiển thị lịch sử giao dịch TxH ứng với giao dịch redeem.

Lưu ý:

  • Giao dịch redeem thành công sẽ trừ 0.1% phí redeem dựa trên số lượng USDT người dùng nhận được.

  • Trong quá trình thực hiện giao dịch nếu tỷ giá bị thay đổi, người dùng sẽ được yêu cầu để cập nhận và xác nhận giá cuối cùng.

Last updated