Hạn chế của fiat-backed stablecoin

Một số hạn chế phổ biến của fiat-backed stablecoin:

Fiat-backed stablecoin là một loại tiền điện tử được hỗ trợ bằng tiền tệ thực tế và được triển khai trên nền tảng phần mềm đóng, nó hoạt động trên một cơ sở dữ liệu tập trung và đảm bảo tính riêng tư. Mô hình này tương tự như các hệ thống giao dịch và lưu trữ tài sản được sử dụng bởi các tổ chức bán lẻ trên thị trường. Đa số các loại stablecoin này được quản lý bởi một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, có nghĩa quyền kiểm soát phát hành và cung cấp stablecoin nằm ở một bên duy nhất. Điều này trái ngược với nguyên tắc phi tập trung mà nền tài chính tiền mã hóa hướng đến.

Việc xác định giá trị của stablecoin thường dựa vào lý thuyết hiệu quả thị trường và bảo hiểm rủi ro cho tài sản phái sinh hoặc thế chấp. Tuy nhiên, các khó khăn có thể xuất hiện do vấn đề về thanh khoản, khả năng chuyển nhượng, an ninh và các yếu tố khác.

Nếu không được giám sát cẩn thận, stablecoin có thể thiếu tính minh bạch và kiểm toán đối với việc cung cấp thông tin về tài sản đảm bảo. Vấn đề kiểm toán phải thông qua bên thứ 3 có thể tạo ra xung đột lợi ích đối với định hướng phi tập trung, không đáng tin cậy hoặc giả danh

Mặc dù được bảo đảm bằng tiền pháp định, fiat-backed stablecoin vẫn phải phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng truyền thống và các bên thứ ba đáng tin cậy (chủ tài khoản ngân hàng) để thực hiện việc chuyển giao và thanh toán cho tài sản dự trữ. Sự thay đổi về giá trị của stablecoin vẫn bị ảnh hưởng bởi tình hình lạm phát khi tiền pháp định của stablecoin chịu ảnh hưởng của biến động lạm phát.

Last updated