Tổ chức

Với sứ mệnh đầy tham vọng, đội ngũ VNST đã tập trung đầu tư, phát triển dự án VNST với mục tiêu đem thị trường tiền điện tử gần với người Việt hơn. Chúng tôi tin rằng bằng việc xây dựng dự án đầy tâm huyết và mang lại những giải pháp ý nghĩa, VNST có thể đóng góp và hỗ trợ người dùng trải nghiệm tài chính thế giới tiền điện tử dễ dàng hơn.

Đội ngũ của chúng tôi đã trải qua nhiều giai đoạn và tích luỹ được kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành này. Từ việc phát triển và cung cấp dịch vụ DeFi, cho đến xây dựng cộng đồng, chúng tôi đã không ngừng phát triển, nâng cao hiểu biết và nhanh chóng thích nghi với những xu hướng mới trong ngành.

Với mục tiêu tận dụng tri thức và kinh nghiệm một cách tối ưu, đội ngũ của chúng tôi đã ươm mầm cho nhiều dự án Web 3.0. Đội ngũ VNST mong muốn khai thác mạng lưới, kiến thức chuyên môn và tài chính để có thể đẩy mạnh giá trị và thúc đẩy sự phát triển cho các dự án trong lĩnh vực này. Chúng tôi ao ước việc đóng góp vào sự phát triển của ngành blockchain sẽ góp phần đưa người Việt gần hơn với tiền điện tử và tạo ra cơ hội mới để khám phá và tham gia vào cuộc cách mạng tài chính.

Last updated