Ưu điểm và rủi ro

Ưu điểm:

Tính minh bạch cao, người dùng có thể theo dõi lịch sử Mint và Redeem thời gian thực, tham chiếu tài sản đảm bảo thông qua các báo cáo hàng ngày của USDT

Đa chức năng:

+ Huy động: Saving, Farming, Staking (TBA)

+ Cho vay: Margin, Lending (TBA)

+ Niêm yết: Hỗ trợ tích hợp loại cặp giao dịch mới vào các sản phẩm Spot, Swap, Futures…

Do VNST không được in ra quá số lượng tài sản đảm bảo do đó sẽ không có lạm phát

Rủi ro:

Giá trị của VNST phụ thuộc vào độ ổn định giá trị của USDT, nếu USDT mất giá thì VNST cũng sẽ mất giá. Đây là một hạn chế cơ bản của stablecoin, khi giá trị tài sản đảm bảo cho USDT - đồng USD - biến động thì giá trị USDT sẽ biến động theo, kéo theo sự biến động giá của VNST. Các loại stablecoin được đảm bảo bởi tiền pháp định nói chung không thể tránh khỏi tác động của việc lạm phát khi chính đồng tiền pháp định đảm bảo cho chúng bị lạm phát.

Rủi ro tài sản đảm bảo USDT không có khả năng thanh khoản

Rủi ro thanh khoản VNST được giải quyết bằng 100 tỷ VND

Rủi ro kỹ thuật như Smart Contract bị tấn công có thể được giải quyết qua tính năng KYC ví người dùng chỉ cho phép người dùng đã xác minh được quyền mint/redeem hoặc tính năng cảnh báo giao dịch bất thường và khóa giao dịch trên Smart Contract trên CMS ngay khi có dấu hiệu bị tấn công, rủi ro website bị tấn công có thể được giải quyết bằng các kịch bản chống tấn công cùng các cơ chế giảm thiểu thiệt hại khi bị tin tặc tấn công

Rủi ro pháp lý được giải quyết bằng việc VNST sẽ không sử dụng như một phương tiện thanh toán cho mọi trường hợp tại thị trường Việt Nam

Rủi ro đạo đức được giải quyết bằng việc kiểm soát minh bạch thông tin, chỉ có 1 nguồn thông tin duy nhất

Last updated