Ứng dụng cho người dùng

  • VNST cho phép người dùng thực hiện giao dịch và trao đổi trong môi trường tiền điện tử theo tỉ giá USDT:VNST mà không phải chịu rủi ro từ biến động giá.

  • Mọi hành động và ứng dụng người dùng có thể thực hiện với Bitcoin dưới dạng trao đổi đều có thể được thực hiện với VNST, vì VNST bản chất là một tài sản mã hóa thông thường.

  • VNST là sản phẩm để người dùng lưu trữ giá trị mà không phải lo lắng về biến động giá. Điều này có ích cho việc duy trì tài sản trong thời gian dài tại thị trường tiền điện tử mà không phải chịu biến động lớn về mặt giá trị.

Last updated